Новини

Підбір товщини технічної ізоляції

Досягнення оптимальної енергоефективності сьогодні є одним із пріоритетів та важливою вимогою відповідно до діючих будівельних норм. Метою таких заходів є мінімізація втрат енергії у комерційних та житлових будинках.

Важлива не тільки правильно підібрана ізоляція для труб, але й обґрунтована технічними умовами та аспектами її товщина. При цьому не важливо, чи йдеться про ізоляцію інфраструктури центрального опалення, ГВП чи охолодної води.

Ще на етапі проектування трубопроводів у житлових будинках, у комерційних приміщеннях та в промисловості необхідно брати до уваги сучасні реалії та вибирати ізоляцію з оптимальними параметрами. І хоча це додаткові інвестиції, численні переваги технічної ізоляції повністю компенсують витрати, понесені з цією метою.

Технічні утеплювачі та коефіцієнт теплопровідності

Для виготовлення установки з параметрами, що відповідають вимогам енергоефективності, слід спиратися на існуючі нормативи та стандарти, а також на технічні умови, яким повинні відповідати будівлі та їх розташування.

Саме ці документи визначають:

  • як проектувати технічну інфраструктуру;
  • які використовувати матеріали для ізоляції;
  • яку мінімальну товщину покриттів слід використовувати.

Вважають, що коефіцієнт теплопровідності λ ізоляційних матеріалів, що застосовуються на трубопроводах і пов’язаних з ними установках, повинен становити 0,035 Вт/(м·К) при температурі 40° С.

Економічна товщина футерування

Економічна товщина технічної ізоляції – це аспект, який визначає вигляд кращої ізоляції для конкретного випадку, і наскільки збільшення її товщини вплине на рентабельність. У цьому випадку економічний розрахунок включаються як витрати на придбання матеріалів і теплоізоляції, так і передбачувана економія електроенергії, що досягається за рахунок використання обшивки.